00

پروژه های انجام شده

ساختمان هوشمند راز - زعفرانیه

پروژه راز رعفرانیه واقع در منطقه یک شهر تهران در خیابان ولیعصر، ما بین میدان تجریش و چهارراه پارک وی می باشد

ساختمان ولیعصر

خیابان مختاری - کوچه عدالت - مساحت زیربنا : 5895 متر مربع - مساحت زمین : 1260 - تعداد واحد: 71 واحد

ساختمان قائم

ساختمان قائم - خیابان مختاری - کوچه سپهر - مساحت زیربنا : 2477 متر مربع - مساحت زمین : 610 متر مربع - تعداد واحد : 20 واحد

پروژه شیفته

پروژه شیفته - دروس - خیابان هدایت - کوچه شیفته - کاربری : مسکونی - مساحت زیربنا : 2300 متر مربع - مساحت زمین : 500 مترمربع - تعداد واحد : 10 واحد

ساختمان المهدی 2

ساختمان المهدی 2 - خیابان مختاری - کوچه فاضل سازنده - مساحت زیربنا : 1367 مترمربع - مساحت زمین : 300 مترمربع - تعداد واحد : 19 واحد

پروژه بهستان

پروژه بهستان - پاسداران - خیابان بهستان پنجم - کاربری : مسکونی - مساحت زیربنا 3700 مترمربع - مساحت زمین : 870 مترمربع - تعداد واحد : 10 واحد

جدیدترین ها