00

پروژه های انجام شده

ساختمان المهدی 1

ساختمان المهدی 1 - خیابان مختاری - کوچه فاضل سازنده - مساحت زیربنا : 1024 مترمربع - مساحت زمین : 278 مترمربع - تعداد واحد : 12 واحد

جدیدترین ها